Bedrijf verkopen? Vertrouw op onze expertise.

Bedrijf verkopen

Uw bedrijf verkopen doet u niet van vandaag op morgen. VDP bezit de expertise om dit op een gestructureerde manier aan te pakken met een optimale voorbereiding zonder verrassingen. Dankzij ons uitgebreide netwerk en onze creatieve aanpak verzilveren we de best mogelijke transactie voor uw bedrijf, terwijl u zich kan blijven focussen op uw business.

We zoeken naar een geschikte overnemer of investeerder, schrijven een aantrekkelijke ‘equity story’ of investeringsmemorandum om uw bedrijf optimaal te presenteren, ontwikkelen een onderbouwde waarderedenering, leggen de transactievoorwaarden vast, tot en met het sluiten van de uiteindelijke deal, met alle bijhorende formaliteiten.

Uw bedrijf verkopen: zo gaat het in zijn werk

Elk verkoopsproces is anders. Toch kunnen we een aantal indicatieve fases onderscheiden.

  • Een eerste stap is een financiële en strategische analyse van de onderneming om het bedrijf optimaal verkoopsklaar te maken. In deze fase identificieren we de aandachtspunten en risico’s die we samen proactief kunnen counteren. Hieraan gekoppeld helpt VDP u om een rationele waarderedenering op te bouwen, gebaseerd op marktanalyses en op onze brede sectorervaring.
  • Een gedetailleerd uitgewerkt investeringsmemorandum biedt potentiële investeerders een volledige inkijk in uw bedrijf, uw financiële, strategische en commerciële sterktes en zwaktes. Eens opgesteld kunnen we uw bedrijf discreet te koop aanbieden op de markt door middel van een blind profile. Samen met u stellen we een shortlist op van potentiële kandidaat-kopers of -investeerders. VDP beschikt over een ruime databank en vult de shortlist aan op basis van een grondige sectoranalyse.
  • Overnametransacties zijn niet zonder risico. Deze risico’s brengen we nauwkeurig in kaart: financiële en fiscale vraagstukken, juridische issues, technologische ontwikkelingen, reacties van personeel, leveranciers of cliënteel. Wij begeleiden u bij elke stap in dit proces. Indien nodig kan VDP ook ‘due diligence’-onderzoeken coördineren.
  • Het contractuele gedeelte kunnen we, indien gewenst, eveneens voor onze rekening nemen. Er is niet alleen het overnamecontract zelf, maar ook eventuele managementcontracten, huurovereenkomsten, leningsovereenkomsten enz. Met VDP weet u zich verzekerd van een integrale 360°-benadering.

Hoe kunnen wij u helpen?

We nodigen u graag uit voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek. Maak een afspraak en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Laat ons kennismaken