De Earn Deal: een unieke formule met een ‘earn’ voor alle partijen

Earn deal

De Earn Deal is een unieke, op maat uitgewerkte financieringsformule van VDP en biedt u als eigenaar en aandeelhouder tal van mogelijkheden en een waaier aan financiële opportuniteiten, zonder dat u het ondernemerschap volledig opgeeft. Als investeerder heeft u de unieke mogelijkheid in te schrijven op aandelen van een goed gestructureerd, rendabel bedrijf waarbij alle overname-en financieringsmodaliteiten zijn uitgewerkt.

Een Earn Deal als ondernemer

Wenst u een deel van uw vermogen veilig te stellen? Ondernemers hebben dikwijls een (te) groot onevenwicht in hun vermogen, waarbij niet zelden een groot deel van dat vermogen is geïnvesteerd in het (familie)bedrijf. De Earn Deal komt tegemoet aan een aantal verzuchtingen en reële bedreigingen en biedt vooral een groot aantal opportuniteiten.

Vermogen

 • U stelt (een deel van) uw vermogen veilig
 • U herinvesteert in uw eigen bedrijf als aandeelhouder
 • U heeft financiële gemoedsrust waardoor u nog méér kan focussen op het ondernemen
 • U behoudt (een deel van) het opwaarts potentieel van uw bedrijf

Strategische positie

 • Het management kan worden betrokken bij het aandeelhouderschap
 • Uw netwerk, strategische en concurrentiële positie worden substantieel versterkt
 • In uw raad van bestuur zetelen actieve, professionele en betrokken mede-aandeelhouders

Ontzorging

 • VDP werkt een sterk strategisch plan uit voor de toekomst
 • VDP zorgt samen met zijn professionele partners voor de integrale voorbereiding, opzet, realisatie én strikte opvolging van de deal
 • VDP implementeert, indien gewenst, een correcte structuur en werkt een integraal ‘corporate governance’-verhaal uit

Een Earn Deal als investeerder

U heeft een vermogen opgebouwd en u bent actief op zoek naar diversificatie in uw portefeuille. Investeren in de Earn Deal van VDP biedt u een aantal mooie opportuniteiten en is een (méér dan) waardevol alternatief voor de klassieke investeringsmogelijkheden.

Risicospreiding

 • Een Earn Deal investeert enkel in bedrijven met bewezen trackrecord en kwaliteitsvol management
 • Gespreide investering via beperkte investeringsbedragen per ‘ticket’
 • U investeert in bedrijven waar u zelf een toegevoegde waarde kan hebben
 • Professionele omkadering met een strak exitplan

Transparantie

 • Sterke opvolging van het management en periodieke rapportering aan de investeerders
 • 1-op-1 investering; er is geen versnipperde portfolio
 • Transparante kostprijs van de Earn Deal

Ontzorging

 • VDP zorgt voor de volledige voorbereiding, waardering en finale realisatie van de deal
 • U krijgt expertise op financieel en juridisch vlak met inachtname van een sterk deontologische code op het vlak van corporate governance

De Earn Deal in de praktijk

Jan en zijn  partner Mia hebben een maakbedrijf in de Antwerpse Kempen. De onderneming is schuldenvrij en realiseert een gemiddelde  EBITDA van € 1.250.000 met een omzetgroei van 10% per jaar. Jan is 48 jaar en denkt er ernstig over na om op termijn minder operationeel actief te zijn en  een méér strategische positie  te bekleden. Mia hunkert naar meer quality time en had graag dat ene appartement aan zee gekocht.

Door zijn jarenlange ervaring en uitgebreid netwerk kan Jan op strategisch vlak  een grote  toegevoegde waarde leveren.

De onderneming doet het dermate goed, dat een volledige exit, mede door de leeftijd van Jan, niet aan de orde is. Anderzijds had het echtpaar graag het harde werk van de laatste jaren gevaloriseerd geweten.

De oplossing wordt geboden door de Earn Deal van VDP.

 • Nadat VDP de dealstructuur heeft opgezet en alle key spelers heeft samengebracht, wordt de onderneming, na een grondige waardering,  verkocht voor de prijs (Equity Value) van € 7.500.000. De huisbankier is uiterst enthousiast over de Earn Deal en wenst een deel van de overnameprijs ten belope van € 2.500.000 (2* EBITDA) te financieren op 5 jaar.  Een groep van acht investeerders kopen elk een ticket van € 500.000. Ook Jan en Mia kopen elk een ticket en worden op die manier opnieuw  20% eigenaar van het bedrijf. Met de nieuwe investeerders wordt afgesproken dat Jan nog voor (minstens) 2 jaar een actieve rol vervult en nadien een méér strategische positie zal bekleden.
 • VDP ontzorgt en werkt een strategisch, financieel en corporate governance plan uit.
 • Het echtpaar heeft nà de verkoop ad  € 7.500.000 en nà de herinstap van 20% nog een saldo van € 6.500.000 op rekening.
  Door de leverage via bankfinanciering dienen zij namelijk niet de volle 20% van de verkoopprijs te herinvesteren.
 • Na hun Earn Deal investeren Jan en Mia  in 3 andere Earn Deals van VDP. Op deze intelligente manier spreiden zij gezond hun vermogen over verschillende bedrijven in diverse sectoren. Bovendien zetelt Jan bij 2 bedrijven waarin werd geïnvesteerd in de Raad van Bestuur en deelt zo zijn ruime praktijkervaring, expertise en netwerk.

Hoe kunnen wij u helpen?

We nodigen u graag uit voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek. Maak een afspraak en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Laat ons kennismaken