Disclaimer – Statements – Policies

Disclaimer – Statements – Policies

Cookie Policy

1.    Algemeen

De website www.vdp.be (hierna de “Website”) maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Deze cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring”) wil u als bezoeker informeren over het gebruik hiervan.

Naast deze Cookieverklaring stelt VDP NV  (hierna “VDP”, “wij”, “ons”) ook een Privacyverklaring ter beschikking, waarvan deze Cookieverklaring integraal deel uitmaakt en die u *hier*  kunt raadplegen. Voor de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen en uw rechten daaromtrent, verwijzen wij naar deze Privacyverklaring. Deze Cookieverklaring gaat nader in op de concrete manier waarop wij cookies gebruiken op de Website.

Wij wensen u als bezoeker erop te wijzen dat u niet alle cookies hoeft te accepteren. Het accepteren ervan maakt namelijk geen voorwaarde uit voor het bezoeken van de Website. Bij het weigeren ervan bestaat de mogelijkheid wel dat bepaalde functies van de Website en aanvullende services niet optimaal functioneren (zie ook titel 5).

2.    Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan de Website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden.

Cookies kunnen zowel door de Website zelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door domeinnamen die aan derden toebehoren (“third-party cookies”). Third-party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van de Website doorgezonden worden aan de derde partij die de cookies geplaatst heeft.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms permanent (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) geplaatst.

3.    Waarvoor gebruiken wij cookies?

VDP onderscheidt bij het aanbieden van de Website 2 soorten cookies. Hieronder verduidelijken wij hoe deze cookies verzekeren dat wij u een goed functionerende en aantrekkelijke Website kunnen bieden.

Voordat  wij enige cookies op uw toestel plaatsen die onder de andere categorieën vallen, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen via onze cookiebanner. Om je cookievoorkeuren op een later moment aan te passen, verwijzen wij naar de uitleg onder titel 5.

 • Technisch essentiële en functionele cookies

Technisch essentiële cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de communicatie  tussen uw toestel en de Website mogelijk te maken. Deze cookies registreren geen specifieke gegevens van de individuele bezoeker, maar zijn wel noodzakelijk voor het gebruik van de Website.

Functionele cookies zorgen er dan weer voor dat de basisfunctionaliteiten van de Website naar behoren werken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u als bezoeker een bepaalde handeling hebt ondernomen op de Website (bv. producten in uw winkelmandje plaatsen).

U kan het gebruik van technisch essentiële en functionele cookies niet weigeren omdat ze noodzakelijk zijn voor de beveiliging en de goede werking van de basisfunctionaliteiten van de Website. Hoe dan ook worden deze cookies slechts voor een zeer korte termijn op uw toestel bewaard om de hierboven besproken functies uit te oefenen, waardoor de impact op uw privacy gering is.

 • Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van de Website. Op die manier kunnen wij de Website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele bezoeker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau web statistieken te creëren en te analyseren.

4.    Welke cookies gebruiken wij?

Hieronder vindt u de lijst van individuele cookies die wij op de Website gebruiken.

 1. Technisch essentiële en functionele cookies
Cookie Duur Omschrijving
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-functional 11 months The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-others 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
viewed_cookie_policy 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

 

_wpfuuid 11 years to store a unique user ID
wp-settings-{user_id} 1 year Used to persist a user’s locale configuration.
wp-settings-time-{user} 1 year Time at which wp-settings-{user} was set

Analytische cookies

Cookie Levensduur Domein Doel
_ga 2 jaar Verstrekt statistieken aan VDP over wie de Website en/of het Platform bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de Website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de Website bezocht worden.
_gid 24 uur
 

5.    Cookies beheren

Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen. Aangezien de technisch essentiële en functionele cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website, kunnen deze niet uitgeschakeld worden.

 • Via de website

 

 • Via uw browser

Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op deze manier kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht te ontvangen als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:

Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van de Website en aanvullende services niet optimaal functioneren.

6.    Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de Website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze Website die om puur technische redenen niet essentieel zijn om de communicatie  tussen uw toestel en de Website mogelijk te maken, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop deze Cookieverklaring voor het laatst aangepast is, kan u onderaan op deze pagina terugvinden.

7.    Nog vragen?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent deze Cookieverklaring en het antwoord op uw vragen hier niet vindt, kan u steeds contact opnemen met ons via de volgende gegevens:

 • Per post:              Congreslaan 21, 9000 Gent
 • Per e-mail:          info@vdp.be
 • Telefonisch:        +32 9 245 17 00

Laatst gewijzigd op: 1 september 2021

Privacy Policy

VDP NV (hierna “VDP”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden.

Wij begrijpen dat u wil weten waarom wij uw persoonsgegevens vragen en dat u nieuwsgierig bent naar wat wij daar allemaal mee doen. Via dit privacy statement (hierna “Privacy Statement”) proberen wij hier alvast een antwoord op te bieden. Indien u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Om misverstanden te vermijden, verduidelijken wij dat dit Privacy Statement van toepassing is op onze website www.vdp.be (hierna “Website”) en op alle (commerciële) relaties tussen VDP en haar (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Wie zijn wij?

VDP is als onderneming gespecialiseerd in advies voor en begeleiding van aandeelhouders, ondernemers en ondernemingen in hoofdzakelijk fusies en overnames.

Wij verduidelijken dat deze verklaring alleen geldt voor de persoonsgegevens die wij verwerken bij een bezoek aan onze Website. In dat verband fungeren wij tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij het doel en de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in dit Privacy Statement. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van die gegevens.

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens moet u dus bij ons zijn en kan u steeds contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Per post

VDP NV
Congreslaan 21
9000 Gent

Per e-mail

info@vdp.be

Telefonisch

+32 9 245 17 00

Welke gegevens verzamelen wij?

Van elke gebruiker van de Website (de betrokkene) verzamelen wij gegevens verkregen uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken, zoals maar niet beperkt tot, het IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van mobiel apparaat, geografische locatiegegevens (zie onze cookie policy voor meer uitleg).

Daarnaast verzamelen wij ook de volgende door u aan ons verstrekte informatie:

 • Naam en voornaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Bedrijf (optioneel);
 • Adres, postcode, gemeente (optioneel);
 • De inhoud van uw communicatie en de technische details van deze communicatie (met wie u overlegt aan onze kant, datum en tijd van de communicatie, etc.);
 • Andere gegevens die u ons bezorgt/ die u hebt gekozen om in uw aanvraag op te nemen;
 • Informatie die u in uw cv en/ of motivatiebrief heeft opgenomen;

Deze persoonsgegevens worden verzameld naar aanleiding van:

 • Een bezoek aan de Website;
 • Het invullen van het contactformulier;
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website).

In principe zullen wij geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (i.e. gegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.

Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gebaseerd zal zijn op de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij steunen de verwerking van persoonsgegevens op de volgende gronden:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met onze klanten en/of zakenpartners en teneinde u onze diensten te kunnen verschaffen.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld in het kader van de antiwitwaswetgeving (AML).
 3. De verwerking is gebaseerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten en mits aan specifieke voorwaarden is voldaan. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het toesturen van marketingcommunicatie aan u als één van onze bestaande of gewezen klanten. Door de aard van de beschikbare gegevens en het feit dat u reeds gelijkaardige diensten van ons afneemt of heeft afgenomen, beoordelen wij dat enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering is, terwijl wij menen dat de verstrekte informatie interessant kan zijn voor u. Waar wij ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door u de mogelijkheid te bieden deze verwerking onmiddellijk en eenvoudigweg stop te zetten.
 4. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Deze toestemming wordt o.m. afgeleid uit het vrijwillig en rechtstreeks verstrekken van uw gegevens aan ons al dan niet mondeling, schriftelijk of via een elektronisch webformulier/-bericht.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Indien u bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van VDP meer wenst te ontvangen, kan u op elk moment uitschrijven door deze optie aan te klikken, zoals onderaan voorzien is bij dergelijke mails.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Wanneer wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens.

Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende te onderscheiden doeleinden:

 

 1. operationele doeleinden: bijvoorbeeld de optimalisatie van onze Website, om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden, het beantwoorden van uw contactvraag en verzoeken.
 2. zakelijke doeleinden: bijvoorbeeld om de relaties met onze klanten en zakenpartners te beheren en u onze diensten aan te bieden of te verlenen, om u te informeren over ons beleid en dienstverlening, het doorgeven van gegevens van klanten aan zakenpartners om de diensten te kunnen verlenen, het factureren van de verstrekte diensten aan onze klanten, het betalen van onze zakenpartners, communicatie met onze medewerkers en zakenpartners omtrent de verlening van onze diensten aan u als onze klant of onze samenwerking met u als onze zakenpartner;
 3. commerciële doeleinden: bijvoorbeeld voor het toesturen van marketingcommunicatie, voor het verzenden van nieuwsbrieven of om u op de hoogte te houden omtrent activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties, etc. of voor het nagaan van uw tevredenheid als onze klant of zakenpartner;
 4. juridische of wettelijke doeleinden: bijvoorbeeld voor juridische redenen en procedures, om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen, om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of afdwinging van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden behouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens te behouden voor een bepaalde periode. Voorwaarden voor behoud/opslag die door specifieke wetgeving zijn vastgesteld, worden steeds door ons  nageleefd.

Beveiliging van uw gegevens?

Wij verbinden er ons toe om redelijke, fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen te treffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot dergelijk inbreuk opvolgen.

Welke gegevens geven we door aan derden?

In principe delen wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij met de werknemers die voor VDP werken en met de leveranciers die ons helpen met de verwerking van persoonsgegevens;  wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn of wanneer het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, die desgevallend bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren namens ons. Wij zullen uw persoonsgegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.

In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, tenzij wanneer wij hiervoor van u uw uitdrukkelijke toestemming hebben bekomen.

Welke gegevens geven wij door aan derde landen?

VDP geeft op geen enkel moment persoonsgegevens van u door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (die bestaat uit de EU, Liechtenstein en IJsland). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen maar buiten de EER doorgeven wanneer u of uw werkgever, als cliënt of als leverancier, vestigingen buiten de EER heeft waarmee wij verplicht moeten communiceren. Wanneer een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij waarborgen nemen om uw gegevens te beschermen (door vb. overeenkomsten te sluiten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie).

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens.

U beschikt over de volgende rechten:

Recht op inzage en kopie: dit geeft u de mogelijkheid om aan ons informatie na te vragen over de gegevens die wij over u hebben, en u kan hiervan ook een kopie opvragen. U moet desgevallend ons wel inlichten over welke verwerkingen u deze informatie wenst te verkrijgen;

Recht op aanpassing of rectificatie: u heeft het recht om ons te vragen om de gegevens die wij over u hebben aan te passen wanneer u kan aantonen dat deze gegevens onjuist, onvolledig of verouderd zijn;

Recht op gegevensuitwissing (recht op vergetelheid): u kan ons vragen om uw gegevens te verwijderen als de verwerking van deze gegevens niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de verzameling ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

Recht op beperking van verwerking: u kan ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken gedurende de tijd die wij nodig hebben om een verzoek tot rectificatie of uw uitoefening van uw recht tot bezwaar te beoordelen, of wanneer de verwerking onwettig was, maar u een voorkeur geeft aan de beperking van de verwerking boven het wissen van uw gegevens;

Recht van bezwaar: wanneer wij uw gegevens verwerken voor onze legitieme belangen, dan heeft u een recht zich te verzetten tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer uw verzoek betrekking heeft tot direct marketing, zullen wij uw verzoek meteen goedkeuren. Wanneer uw verzoek betrekking heeft op een ander legitiem belang, zullen wij onderzoeken of uw bezwaar voldoende afweegt tegen onze belangen om te bepalen of we een gevolg zullen geven aan uw verzoek. Indien uw belangen zwaarder doorwegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken;

Recht op overdraagbaarheid: wanneer wij uw gegevens hebben verzameld op basis van toestemming of wanneer dit nodig was voor de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie hiervan aan te vragen in een gestructureerd, machine-leesbaar formaat. Dit geldt alleen voor gegevens die u ons heeft verstrekt.

Als u een van deze rechten wil uitoefenen, dan kan u ons bereiken op info@vdp.be.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zal VDP eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Wat zijn uw klachtmogelijkheden als betrokkene?

Ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door VDP, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres vermeld in de eerste paragraaf van deze clausule. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).

Slotbepaling

Dit Privacy Statement is van toepassing vanaf 1 september 2021.
VDP behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement eenzijdig te wijzigen.

Conflicts of Interests

Maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten  

Voor VDP is integriteit en confidentialiteit in het uitvoeren van haar activiteiten van groot belang om steeds optimaal en professioneel te kunnen inzetten voor de belangen van haar cliënteel. In haar activiteiten heeft VDP te maken met verschillende partijen waarvan het mogelijk is dat de belangen van deze partijen niet altijd samenvallen en zelfs met elkaar in conflict kunnen komen. VDP heeft dan ook overeenkomstig de geldende regelgeving en de integriteits- en transparantieprincipes diverse maatregelen genomen om dergelijke belangenconflicten doorheen haar organisatie en in haar activiteiten te identificeren, beheersen en voorkomen. Dit geldt ook in het kader van de uitoefening van haar multidisciplinaire activiteiten en in haar relatie met haar partners, dankzij een structureel afzonderlijke werking en de toepassing van voormelde principes.

AML Statement

Dienstverlener aan vennootschappen en Witwaspreventiewetgeving

VDP is  als “dienstverlener aan vennootschappen”  (volgens de Wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen) onderworpen aan de witwaspreventiewetgeving (Wet van 18 september 2017 tot  voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, kortweg de ‘Anti-witwaswet’ of ‘AWW’) en is geregistreerd bij de Algemene Directie K.M.O-beleid van de  FOD Economie. Voor meer uitleg betreffende dit statuut en de bijhorende verplichtingen, kan worden verwezen naar: Registratie van de aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten | FOD Economie (fgov.be).

 

In dit verband  moet VDP zich zo organiseren en zijn diensten zo verlenen dat de door de AWW omschreven risico’s worden geïdentificeerd, beperkt en beheerd.  Zo is VDP er o.m. toe gehouden Cliënt, haar lastgevers en haar uiteindelijke begunstigden (“UBO”s) te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen, te verifiëren en te bewaren.

VDP dient hiertoe aan Cliënt bepaalde informatie op te vragen voorafgaandelijk aan het leveren van prestaties. VDP kan met andere woorden geen Werkzaamheden opstarten of uitvoeren zolang door de Cliënt niet heeft voldaan aan deze verplichtingen.

Dit geldt eveneens bij elke wijziging met betrekking tot deze informatie en documenten (o.a. wijziging in statuten, aandeelhouderschap, bestuur en/of vertegenwoordiging van de onderneming), bij gebreke waarvan VDP genoodzaakt kan zijn om haar diensten te staken of haar werkzaamheden te beëindigen.

Conform de wetgeving, heeft VDP eveneens een algemene en permanente informatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van haar cliënten (incl. hun bestuurders en andere lasthebbers, aandeelhouders en UBO’s) en in uitvoering van haar werkzaamheden. VDP heeft bovendien een meldingsplicht aan de Cel voor financiële Informatieverwerking (CFI) in geval van een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme. Dienaangaande behoudt VDP zich het recht voor haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen.

Disclaimer

Dit is de website policy van VDP NV (met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Congreslaan 21, en met ondernemingsnummer 0455.903.463 (hierna “VDP”). De website en de inhoud ervan is in beheer van VDP.

Door deze website te bezoeken aanvaardt u het onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien u hiermee niet akkoord kan gaan vragen wij u de website te verlaten.

 1. Door het gebruik van de website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.
 2. De informatie op deze website is alleen bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van VDP. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke, noch specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als professioneel, persoonlijk of juridisch advies ten aanzien van de gebruiker. VDP geeft geen enkele garantie of verklaring over de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.
 3. VDP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de toegang tot of het (indirect) gebruik van de informatie op website.
 4. De inhoud van deze website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, merknamen, handelsnamen, tekeningen, internetdomeinnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van VDP. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de gebruiker die toegang heeft tot de website en het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden.
 5. VDP neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van onjuistheden op de website. In deze gevallen, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal VDP zo snel als mogelijk dit rechtzetten. Ingeval u bepaalde onjuistheden zou ontdekken omtrent de informatie op de website kan u VDP steeds contacteren via info@vdp.be.
 6. VDP geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van haar website. VDP is in alle geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de website van enige derde partijen waarnaar verwezen wordt op haar website.
 7. Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

Investor database

Laat ons weten wat u zoekt door uw gegevens achter te laten. Wij contacteren u vrijblijvend wanneer we relevante investeringsopportuniteiten binnen uw sector aan u kunnen voorstellen.

Neem vrijblijvend contact met mij op