Ondernemend met ondernemers sinds 1995

Advisory

Bedrijven in een M&A-traject worden vaak geconfronteerd met specifieke uitdagingen. Financieringsbehoeftes en de uitwerking van een ideale kapitaalstructuur zijn daar een voorbeeld van. Maar ook juridische en strategische kwesties komen vaak bovendrijven. Soms in het kader van een herschikking van het aandeelhouderschap, soms in het kader van uiteenlopende strategische visies binnen het managementteam. VDP begeleidt u als onafhankelijke en ervaren M&A-adviseur bij elke stap.

In de juridische sfeer vormt belangenbehartiging een bijzondere specialiteit van VDP. Dit betekent dat wij, in welbepaalde situaties en onder duidelijke afspraken, uw belangen als aandeelhouder zullen behartigen.

Concreet kan u op VDP rekenen voor:

 • opmaak van juridische documentatie tijdens het M&A-proces:
  • confidentialiteitsovereenkomst of NDA (non-disclosure agreement)
  • mandaat of opdrachtbevestiging (het eigenlijke begeleidingsvoorstel en contract)
  • intentieverklaring of LOI (Letter of Intent)
  • koopovereenkomst of SPA (Share Purchase Agreement)
  • aandeelhoudersovereenkomst
 • overig juridisch advies:
  • ondersteuning en opmaak van diverse commerciële overeenkomsten

VDP adviseert en begeleidt aandeelhouders op kantelmomenten. Dit kan gaan om het maken of verduidelijken van afspraken tussen aandeelhouders(groepen), het vinden van nieuwe evenwichten, het organiseren van familiale of externe opvolging, zelfs het samen definiëren van een meerjarenplan en begeleiding bij de implementatie ervan.

Concreet kan u op VDP rekenen voor:

 • beheer van de financieringsmix inclusief de opmaak van financierings- en kredietdossiers
 • financiële projecties, budgetten, kasplanning, in kaart brengen en optimalisatie van de werkkapitaalbehoefte, …
 • waardebepalingen van ondernemingen inclusief business units of vastgoedvennootschappen
 • uitwerken en begeleiden van familiale opvolgingsregelingen
 • uitwerken en opvolgen van participatieplannen voor personeel en management
 • vastgoed: waardering, rendementsberekening en investerings- en transactieadvies voor een breed begrip van verschillende vastgoed gerelateerde verkoop- en aankooptransacties
 • investor relations

Financiering is cruciaal in elke levensfase van uw onderneming: voor de groei van uw bedrijf, bij overname of uitbreiding, maar evenzo als u nood heeft aan een schuldherschikking of een herstelplan. Maar er is meer: door de juiste mix kan een financieel goed gestructureerde onderneming ook haar competitief voordeel versterken.

VDP begrijpt de complexe schuldfinancieringsinstrumenten en vertaalt deze op een bevattelijke wijze naar de ondernemer en de onderneming. Met onze diepgaande kennis en ons uitgebreide netwerk is VDP uw ‘corporate finance’-adviseur voor alle financieringsvraagstukken van uw onderneming. Hierbij beogen we telkens een optimale balansstructuur voor uw bedrijf. Tijdens een dergelijk proces werken we nauw samen met onze contactpersonen bij banken, financiële instellingen en andere kapitaalverschaffers zoals bemiddelde privé-investeerders en ‘private debt’-fondsen.

Wilt u ons nog beter leren kennen?

Ontdek alle voordelen van een samenwerking met VDP.

De kracht van VDP

Investor database

Laat ons weten wat u zoekt door uw gegevens achter te laten. Wij contacteren u vrijblijvend wanneer we relevante investeringsopportuniteiten binnen uw sector aan u kunnen voorstellen.

Neem vrijblijvend contact met mij op